KURUMSAL

Vizyonumuz: Alanında uzman, rakipsiz ve yerli marka olmak
Misyonumuz: Tutku ve sürekli gelişen performansımız ile müşterilermizin beklentilerini üst seviyeye çıkartmak.
 
Etik Kurallarımız
-iş etiği anlayışı: Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen KALI YATIRIM iş etiği anlayışımız kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma anlayışını oluşturmaktadır.
-dürüstlük: KALI YATIRIM tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almış olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir.
 
Kalı Yatırım İş Etiği Anlayışı: Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen KALI YATIRIM kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma anlayışını oluşturmaktadır.
 
Etik Kurallarımız:
1. Dürüstlük- KALI YATIRIM tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almakta olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir..
 
2. Gizlilik- KALI YATIRIM için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunması önemli olup bu bilgilerin onayları dışında üçüncü şahıslarala paylaşımına izin verilmemektedir. Kalı Yatırım çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, operasyon detayları, bilgi güvenliği gibi mahremiyet gerektiren bilgilerin korunması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.
 
3.Adalet- KALI YATIRIM herkese eşit fırsat tanıyan bir şirkettir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü ve gibi farklılıkları dikkate almaz ön yargılı tutumlardan kaçınır. Kalı Yatırım çalışanı olarak tarafsız olunmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
 
4.Çıkar Çatışması- Çıkar çatışması, Kalı Yatırım çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyebilecek olan ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, müşterilerine, tedarikçilere, kuruluşlara sağlanan maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir. Kalı Yatırım çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar, aile fertleriyle dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir şekilde karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.
 
5.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler- Kalı Yatırım ticari ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum konuları en yüksek seviyede tutmaktadır. Her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınılır.
 
6.Kalite ve Sürekli Gelişim- Kalı Yatırım müşterileri ile uzun süreli ve sağlıklı lişkiler kurmanın, faaliyet gösterdiği sektörde bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollardan birinin kaliteli hizmet sunmak olduğu bilincindedir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda devamlı olarak iyileştirmek ve gelen talepleri zamanında en iyi şekilde cevap verebilmek, Kalı Yatırım'ın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
 
Sorumluluklarımız
Kalı Yatırım, faaliyet gösterdiği her bölgede yönetmeliklere uyumun yanı sıra, ilişkide bulunduğu tüm müşteri ve çalışanları ile toplumun geneline karşı sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.
 
1.Yasal Sorumluluklarımız- Kalı Yatırım, yürürlükte olan mevzuatlara uygun hareket etmekte; talep edilen bilgileri resmi kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bir biçimde ve zamanında sunulmaktadır. Kalı Yatırım tarafından kamuya açıklayacak ve/veya yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum ve mali tablo, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru ve şeffaf bir şekilde hazırlanmaktadır.
 
2.Müşterilerimize Karşı Sorumlulukarımız- Kalı Yatırım, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak, müşterinin hakkını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.
 
3.Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız- Kalı Yatırım çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda görev yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olarak sunmaya özen göstermektedir.
 
 
papatya film